Meshtech har fått leveranse til NCC på vår Access IO løsning for å bedre tunnelsikkerhet i prestisjeprosjektet på Færøyene

Meshtech har fått leveranse til NCC på vår Access IO løsning for å bedre tunnelsikkerhet i prestisjeprosjektet på Færøyene.

I tillegg til automatisk adgangskontroll ved hjelp av Meshtech’s Bluetooth Low Energy teknologi, så omfatter prosjektet også WiFi til borerigg, Push To Talk og andre kommunikasjonsløsninger.

Tunnelprosjektet på Færøyene har en samlet verdi på 2,5 milliarder kroner for NCC og vil bestå av to undersjøiske tunneler på henholdsvis 11,2 og 10,5 kilometer. Arbeidet omfatter også veier i dagsonen for tilknytning til eksisterende infrastruktur.

Vi takker for tilliten.  

  Se animasjon til prosjektet fra NCC Norge:

 

 
Fakta om NCCs prosjekt på Færøyene

Meshtech har fått leveranse til NCC på vår Access IO løsning for å bedre tunnelsikkerhet i prestisjeprosjektet på Færøyene.

Eysturoyartunnelen: Undersjøisk tunnel m.m Sandoyartunnelen: Undersjøisk tunnel m.m
Byggetid: Eysturoyartunnilin: 2016 – 2019/20 (3-4 år)

Totallengde hovedtunnel: 11,2 kilometer

Bredde: 10,5m

Stigningsgrad: 5 %

Laveste punkt: -187

Finansiering: passeringsavgift

Kunde: P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST)/Landstinget

Entrepriseform: Totalenterprise

Kontraktverdi: NOK1,4 milliarder

Byggetid: 2018 – 2023 (5 år)

Bredde: 9,5 meter

Totallengde hovedtunnel: 10,9 kilometer

Antall dognpasseringer: 310 biler

Stigningsgrad: 5 %

Laveste punkt: -155 meter

Finansiering: passeringsavgift

Kunde: P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST)/Landstinget

Entrepriseform: Totalenterprise

Kontraktverdi: NOK1,1 milliarder

(Fakta om Prosjektet er hentet fra Våre veger)